O vlivu barev na naše zdraví

Pojďme prožít duhu
Tady a teď
Pojďme prožít sebe
Tady je náš svět

Barevné léčení

Barvy jsou vodítkem na cestě, které nás vedou ke spojení s fyzickým, mentálním, emočním a spirituálním tělem, a to tím, že stimulují léčivé vlivy,  tlumí nebo stimulují emoce, uzemňují, zlepšují mentální schopnosti a zvyšují vědomí.  Barvy nám ukazují cestu zpátky do světla. Barva je vibrace a vibrace je pohyb. Všechna síla je vibrace z jedné centrální vibrace, která na sebe bere různé formy. Barva se chová tak, že zvyšuje vibrace těla zpátky do normálu, jako se nabíjí baterka do té doby, než je dostatečně silná nést v sobě svou obvyklou míru nabití. Výška, intenzita a zabarvení zvuku ovlivňuje krevní tlak, oběhový systém, dýchání, metabolismus a svalovou energii. Mysl se napojí do celkového povědomí barvy a tělo začne podle toho reagovat, to je léčení barvou. Duše je život, mysl je stavitel, tělo je výsledek.

Posílení životní energie pomocí barev

Světlo a barva jsou jevy, které hýbou myslí, zabarvují naši náladu a mají vliv na stav životní energie. Naše názory a pohled na život mají souvislost se zabarvením, kterým jsme naplněni, a které vyjadřujeme aurou. Člověk buď má světlo, nebo mu světlo chybí. Pokud člověk světlo má, vnímá ho pak v každém atomu svého těla. Sedm duhových barev, které jsou v bílém světle obsažené, mají velký vliv na tělesný a duševní stav člověka. Nemůžeme stvořit myšlenku, aniž bychom současně s ní nestvořili odpovídající barevné chvění. Myšlenky a pocity vytvářejí elektromagnetické chvění, které nepřetržitě ovlivňuje naši auru.

Světlo a barvy v sobě nesou specifické energie, které jsou schopné nabíjet nebo harmonicky vyrovnávat naše vnitřní síly, a tak zaručují zdraví a duševní pohodu. V centru každého atomu těla existuje světlo se všemi sedmi barvami. Barevné podněty nepřijímáme pouze očima, ale přijímáme je všemi smysly. Barevné vibrace obsahují velké množství podnětů, které přivádějí do našich buněk potřebné životní impulzy a působí na molekuly těla. Barvy jsou formy bílého světla, které v sobě sjednocuje všech sedm barev duhy, červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigovou a fialovou. Barvy plně rozvíjejí elektromagnetické síly slunečního světla v našem těle. Při masáži, akupunktuře, barevné terapii přichází léčivý podnět z vnějšku, a to přes pokožku, aby uvnitř docílil účinek. Barevné energie nám zprostředkují povzbuzující, harmonizující a regenerující síly, povzbuzují vitální energii, ovlivňují žlázy, nervy a orgány. Ovlivňují tělesnou teplotu, složení tělesných tekutin - složení krve, lymfy a hormony.

Červená, oranžová a žlutá jsou teplé barvy. Zelená, modrá a fialová jsou studené barvy. Červená je barva vášnivé lásky, hněvu, dynamiky, sebedůvěry, odvahy, panovačnosti, revoluce, vyvolává obdiv. Odmítání této barvy může znamenat erotickým zklamáním a neuspokojenou, smyslnou touhou. Oranžová je barva optimismu, radosti ze života, citového tepla, ctižádosti, síly a odvahy, "dát se strhnout s proudem". Odmítání této barvy může vyjadřovat pocit, že mu nikdo nerozumí a že s ním osud špatně nakládá, má zábrany a pocity méněcennosti. Žlutá je barva radosti, svěžesti, jasnosti, vůle vyvíjet se, očekávání, moudrosti, myšlení, svobody, osvícení, podporuje schopnost učení. Odmítání této barvy může vyjadřovat pocit ukřivděnosti nebo pocitu, že musí vstoupit s ostatními do konkurenčního boje, cítí se neschopní, komunikační potíže, uzavřenost kvůli strachu z pohrdání nebo odmítnutí. Zelená je barvou klidu, spokojenosti, rovnováhy, regenerace, důvěry, naděje a soustředění. Modrá je barvou vznešenosti, uklidnění, míru, vnitřní svobody, nezištnosti, mírumilovnosti, přizpůsobení. Odmítání této barvy může znamenat na depresivní a odmítavý postoj, velké zklamání a nenaplněnost. Indigová je barvou meditace, rozšířeného vědomí, celistvosti, univerzální vědomí, vyrovnanost, důstojnost - je jednou šestinou z každé barvy.

Fialová barva je barva pokory, skromnosti, vnímavosti, citlivosti, změny, transformace, inspirace. Vyjadřuje sjednocení hmoty a ducha, což vyznačuje mnoho procesů změny a tříbení, což vyvolává bolestné zážitky, proto je fialová často spojena se smutkem, odloučeností a osamělostí. Milovníci fialové jsou velmi citliví a do sebe zaměření, individualisti, necítí sounáležitost k masám a vyhledávají samotu. Na této barvě je něco neobyčejného a ve světě střízlivého realismu se jí nevěnuje mnoho obdivu ani lásky. Tato barva je velmi oblíbená u dětí. Odmítání této barvy značí depresi, nechuť jít do hloubky (podstaty) věcí a sklon k povrchnosti. Tyrkysová barva pomáhá projevit se, podporuje sebevědomí, spontánnost a fantazii, přátelství, sympatii. Odmítání této barvy může znamenat odmítání svého pravého Já a potíže v seberealizaci. Černá je barvou ztráty, smutku, beznaděje, tajemství, strachu, vznešenosti. Odmítání této barvy ukazuje na to, že člověk není ochoten dát si nahánět strach něčím neproniknutelným a ohrožujícím a žije sebevědomě. Bílá je symbolem čistoty, jasnosti, vznešenosti, nevinnosti, zdůrazňuje existenci světla, nedotknutelnosti, chladné rezervovanosti, abstraktním idejím, novým začátkům. Odmítání bílé poukazuje na duchovní bezúčelnost, vnitřní prázdnotu a strach.

Hnědá je barvou bezpečí, zakořenění, dává pocit domova, mateřské péče, ale také strnulosti, podřízenosti a odříkání. Odmítání této barvy může znamenat přesycenost svazky, nátlaky, omezování, což škodí jeho pocitům a člověk má snahu vysvobodit se. Zlatá je barvou hojnosti, lesku a nadbytku, idealismu, velkorysosti. Tato barva transformuje poznání v pochopení a pomáhá při nejistotě. Růžová je barvou lásky, náklonnosti, oddanosti, něhy. Obzvlášť silná obliba růžové zdůrazňuje větší potřebu lásky a ochrany. Tuto barvu upřednostňují něžní, citliví a zasnění lidé, kteří potřebují hodně objetí a lidského tepla k dosažení vnitřní stability. Na druhé straně přehnaná touha po růžové vyjadřuje narušený vztah k realitě, vědomé odvrácení se od vážných věcí života a strachem před tvrdou realitou. Tito lidé vidí vše "růžovými brýlemi" a "vznášejí se na růžovém obláčku". Odmítání této barvy může znamenat postrádání něhy, snahu o samostatnost a odmítání romantických citů. Šedá je barvou neutrality, opatrnosti, ochoty ke kompromisům, přizpůsobení, "nechtít přiznat barvu", potlačování, ústupu, strachu ze života. Odmítání této barvy může znamenat strachem nezvládnutí svého života a selhání.

Světlo a barvy jsou doručovatelé energetických informací. Dotkne-li se tato energie tělesného povrchu, dochází ke spontánním reakcím. Receptory pokožky poznají světlo, a tím i vibraci barev v něm obsažených. Podnět se přinese přímo do oblasti hypothalamu a vyvolá tam endokrinní reakce, a proto energetické impulzy barevného světla jsou schopné vyrovnat nepravidelnost v buněčné vibraci, a tím i odstranit poruchy funkcí těla. Je to fyzikální proces, který se formou elektrických impulzů šíří nervy do oblasti řídících orgánů (hypofýza, hypothalamus). Lidské oko a kožní receptory propustí vibraci, kterou tělo barevné energie přijímá, aby potom mohly působit ve všech buňkách. Tato rezonance se bleskově šíří do oblastí, kde je chybná vibrace, a vyrovnává ji.

Chybí-li energie jedné určité barevné vibrace, je jí pomocí barevné terapie dodána. Při působení barev jsou tělu dodávány resonanční síly, které v daný okamžik podporují vlastní vibrace organismu. Tím se vytvoří předpoklady k vyvolání a povzbuzení přirozených léčivých sil v těle. Tato terapie dodává tělu potřebné životní impulzy a posiluje imunní systém. Barevná vibrace vyvolává určitou dráždivost, kterou člověk souhlasně se svým charakterem cítí jako příjemnou nebo nepříjemnou. Tato barva může být pociťována jako příjemná, nebo může být naprosto odmítána. Barevnou terapií se nechají ovlivnit - zmírnění bolestí, obnova buněčné tkáně, podpoření všech tělesných funkcí, tvorba červených krvinek, podpora výměny látek a oběh, rozšíření nejmenších cév a kapilár, utlumení zánětů, zničení zárodků hnisu a bakterií, prokrvení a zpevnění tkáně, harmonizace nadměrných funkcí.

Zdroj – www.lightworker.cz

Magie barev - Waltraud Maria Hulke

Co ještě je v barvách skryto

Červená barva

Červená má vlnovou frekvenci od 390 do 450 kmitů za sekundu a vlnovou délku 660 nanometrů.

Je barvou životní energie, elixíru života -krve. Aktivuje různé části těla. Jde o signální barvou, evokuje boj, probuzení. Červená zastupuje horko a teplo. Zastupuje pohlavní pud a sexualitu. V případě přemíry červené dochází k agresi. Červená jsou kořeny, uzemnění. Červeň probouzí pohyblivost. Pokud červeň chybí, může mít jedinec problém se udržet v pozemském světě.  Má snahu odpoutat se od denní rutiny. Odmítání červené  – odmítání svého těla.  V případě nadbytku energie se doporučuje červené vyhýbat (horečky, záněty).

Červená je symbolem mužského principu. V případě odmítání či neustálé volby červené jde o narušené téma mužského nebo otcovského principu. V případě ženy jde o nenaplnění lásky ze strany otce. V případě muže akceptace a prožívání mužských vlastností u sebe sama.  Komplementární barvou je modrá.

SHRNUTÍ:

Hesla: Barva síly, přežití, otce, opatrnosti, hyperaktivity, uzemnění, životní síly (krve), tělesné lásky, sexuality

Čakra: Kořenová/základní

Myšlenky: Rudá zem, Horko. Rudé plody jako jahody, třešně, nebo rudé růže, nádech erotiky. Barva tepla a pudu, životní síly.

 

Oranžová barva

Oranžová má frekvenci 460 až 500 kmitů za sekundu a cca 620 nanometrů vlnovou délku.  Je směsí červené a žluté ve stejném podílu.

Oranžová zastupuje radost ze života. Učí nás přestat hodnotit a začít akceptovat všechno tak, jak je.  Lidé se silným podílem oranžové jsou velmi kreativní, hýří nápady a uskutečňují je. Milují nezávislost, harmonii a umění. Práce s oranžovou může vést k nečekaně hlubokému pochopení věcí, lidí, sebe sama.  Je v ní i spontánní intuitivní moudrost. Lidé se zdůrazněnou oranžovou jsou společenští, neboť oranžová propůjčuje sílu a odstraňuje obavy. Oranžová je symbolem tělesné radosti ze života. Prožívání sexuality a radosti z ní. Nedostatečné  prožívání sexuálního života je důvodem pro více oranžové. 

V případě, že lidé trvale odmítají oranžovou, může dojít k obavám z dotyků. Oranžová také skrývá závislosti všeho druhu na lidech, věcech, situacích, drogách. Závislost v sobě skrývá nějaký druh útěku z běžného bytí, zejména z důvodu nedostatku sebedůvěry či radosti ze života.  Nerozhodnost je příčinou nedostatku oranžové.    Oranžová představuje šokové stavy – potlačené emoce ukryté hluboko uvnitř nitra. Typické v dětství, které později zapomeneme.  Pokud se s ukrytými emocemi včas nevypořádáme, budeme je prožívat zas a znovu. Při odhalení je oranžová tou nejlepší pomocnicí.  Rychleji uvolní nahromaděný ukrytý stres. Pokud jej uvolníme, duše přestane hledat ozvěny ve vnějším světě a situace se nebude opakovat.  Zkoušku jsme nadobro zvládli.

Oranžová podporuje chuť k jídlu. Posilňuje jemně celý náš obranný systém. Je výživou pro nervy a  podporuje obnovu buněk.

SHRNUTÍ:

Hesla: Šok, radost ze života a tělesného kontaktu, závislost, deprese, zneužívání, posílení imunity, obnova buněk

Čakra: sakrální/druhá

Myšlenky: Barva východu a západu slunce. Působivá radost ze života, signální barva změn (semafor).

 

Žlutá barva

Žlutá barva má frekvenci vlnění od 520 do 530 za sekundu a vlnovou délku 590 nanometrů.

Žlutá je barvou radosti ze života a je spojována se slunečním svitem a se světlem. Vyzařuje teplo.  Tato barva má své dva apekty – světlo a stín. Ti, co se rozhodnou pro sluneční stranu,  mají pozitivní postoj k životu, umí se srdečně chechtat a cítit radost i z malých příjemností. Žlutá je radostná mysl, otevřenost ke svému okolí. Posiluje intelekt, mentální funkce a myšlení.  Žlutá podporuje abstraktní myšlení, obrazotvornost, schopnost koncentrace. Je to ideální barva k učení. Ve žluto zlatých tónech se skrývá hluboká moudrost  minulých životů. Každý může mít přístup ke své vnitřní moudrosti. Žlutá je svoboda myšlenek, nápaditost a představivost. Posiluje vůli proměňovat myšlenky v činy a rozvíjí ctižádost. Podporuje schopnost se rozhodnout.  

Negativní stránky žluté je mentální zmatení a deprese. Pokud nám chybí žlutá,  vede to k depresím.   Žluté světlo je důležité pro náš dobrý pocit.  Žlutá jsou i divoké emoce jako strach, nervozita, žárlivost, závist, nenávist, zlost a pesimismus. Žluť ovlivňuje náš trávicí systém a též trávení emocionální jako je přijímání, zpracování, odevzdání, odpuštění. Měli bychom přijímat svými smysly informace, energie, situace, poté správně zpracovat tj. vybrat z nich to důležité a zbavit se nepotřebného. Mnozí mají problémy zejména s krokem zpracování, kdy potlačují emoce do nevědomí, pak se nemůže zdařit poslední krok opouštění, protože vědomě není co opustit.   Někdo má naopak problémy s opuštěním a vše ukládá a ukládá. Tím si zadělává na přeplnění a následnou explozi v podobě nemoci.  Se žlutou barvou jsou spojeny  vztahy mezi lidmi.  V případě ledvinových problémů (ty přísluší ke trávícímu aparátu a tudíž ke žluté),  může být příčinou právě partnerství.  Žlutá souvisí s centrálním nervovým systémem, taktéž kosti a lymfatický systém žlutá ovlivňuje.  Žlutá pomáhá prostřednictvím lymfy s pročištěním.

SHRNUTÍ:

Hesla: Trávení, trávicí orgány, pokožka, partnerství, vědění, strach, nenávist, učení, barva probuzení – jara, veselí, družnost

Čakra:  Solární plexus/třetí

Myšlenky: První květiny jara jsou zpravidla žluté, je to symbol přibývající síly slunce, pohody.

 

Zelená barva

Zelená  barva má frekvenci vlnění od 540 do 640 kmitů za sekundu a vlnovou délku 565 nanometrů. 

Zelená představuje přírodu, dobrý životní pocit, les, volnost a prostor. Lidé, kteří milují zelenou, žijí často v harmonii s přírodou a dbají na její zákony. Jsou otevření i vůči neviditelným věcem na zemi. Zelená patří k jaru – růst.  Povzbuzuje kreativitu, je čistě intuitivní. Podporuje intelekt, působí dobře při nových začátcích, opuštění starého a volnou cestu k novému (na křižovatce – volno).  Podporuje vyrovnanost, aktivaci sebeúcty a pochopení sebe i jiných.  Důležitý aspekt zelené je smysl pro spravedlnost. Víte, že zelená podporuje plnění přání? Zelená je rovnováha v přijímání a dávání . Pomáhá odkyselení.

Mezi negativní vlastnosti zelené patří stísněnost, omezování, nedostatek prostoru (volnosti).

Zelená působí dobře při závisti, žárlivosti. Energetické vibrace naší země byli dlouhou dobu zelené, až nyní na pokraji nového věku se přehupují do modré barvy. 

SHRNUTÍ:

Hesla: Příroda, les, louka, vlastní prostor, omezování, dýchání, dýchací orgány, srdce, dálky, kreativita, odkyselení

Čakra: Srdeční/čtvrtá

Myšlenky: Procházka přírodou, volnost, vyrovnanost.

 

Růžová barva

Růžová je vlastně světle červená (červená a bílá), ale mnohem mírnější, láskyplnější. Je spojená s láskou a něžností. Růžová pomáhá k otevření srdce, přízni a soucitu (nikoliv lítosti). Růžová probouzí potřebu citového tepla, podporuje intuici a nabízí nám kontakt se svým citovým životem. Růžová je skvělý prostředek proti strachu.  Lidé, kteří mají rády růžovou jsou mnohdy ochotni nezištně - ze srdce pomáhat druhým.  Pokud člověk nezvládá téma růžové, mohl by pátrat ve svém ranném dětství a otci (problém s mužským principem). Musel jsem si přízeň a lásku svého otce kupovat? Dokazovat mu své hodnoty? Pokud tomu tak je, zůstává toto téma jako nezpracované i v dospělosti a přitahuji si stejné vzory v partnerských vztazích.  Do okamžiku, kdy to rozeznám a  uvolním.  V tom může růžová velmi pomoci.  Lidé kteří mají oblíbenou růžovou, signalizují potřebu velké ochrany a lásky (bez vášně).  V případě, že vyhledávám pouze růžovou, zapomínám žít v realitě – mám růžové brýle.

SHRNUTÍ:

Hesla: Láska,  srdce s city v něm rozvíjející, srdečnost, ženská péče  

Čakra: srdeční/čtvrtá

Myšlenky: Barva srdce a citů. Přijímám sebe sama takový jaký jsem, se všemi chybami - růžová růže je nádherná i se všemi svými trny.                         

 

Olivově zelená barva

Olivově zelená se skládá ze zelené a žluté. Přičemž, zelená je opět směsicí modré a  žluté. Máme co dočinění se čtyřmi barvami. Žlutou, zelenou, modrou, olivovou.

Olivová představuje moudrost, ženské vlastnosti, mír, naději. Lidé přitahováni k olivové mají výrazné schopnosti duchovní pravdu transformovat směrem dolů k zemi.  To znamená srozumitelně s nepopíratelnou láskou k pravdě prezentují duchovní principy v hmotném světě. Mají jasný cíl, chtějí vytvořit lepší svět, hluboké pochopení pro přírodu a vzory v ní spočívající. Olivová přispívá k přirozenosti a blahu společnosti. Dobře působí při fobiích, poruchách funkce ledvin.

SHRNUTÍ:

Hesla: Směs žluté, zelené a modré, ženské vlastnosti ze srdce, transformace duchovna na fyzickou úroveň, harmonie s přírodou, mírové aspekty

Čakra:  Solárního plexu/třetí a Srdeční/čtvrtá

Myšlenky:  Schopnost nést srdce jako nebeský dar míru.

 

Tyrkysová barva

Tyrkysová barva je směsí modré a zelené. Je to  láskyplná komunikace se srdcem a ze srdce.  Lidé přitahováni tyrkysovou barvou mohou být dobrými průvodci seminářů, neboť jsou dobrými přednášejícími. Účastníky dovedou do tématu přímo vtáhnout.  Člověk, jehož přitahuje tyrkysová barva, se umí přiblížit srdcem k ostatním.  Tyrkysová podporuje kreativní možnosti, propůjčuje křídla fantazii. S tyrkysovou jsou spojeni delfíni, jako symbol volnosti, inteligence, hravosti, smyslu pro společenství.  Tyrkysová podporuje komunikaci v cizím jazyce, vyjadřování a volení správných slov. Napomáhá optimistické náladě. Milovníkům tyrkysové přijde snazší komunikovat s jinými bytostmi. Lidé striktně odmítající tuto barvu mají problém s velkým shromážděním lidí.  S tyrkysovou je spojena Atlantida – zaniklý kontinent.

SHRNUTÍ:

Hesla: Směs zelené (modré a žluté) a modré, komunikace srdce, kreativita, masová komunikace, umělec, delfín, Atlantida

Čakra: srdeční čakra/čtvrtá,  brzlík, krční čakra/pátá

Myšlenky:  Komunikace ze srdce, nech promluvit své srdce, Atlantida, zaniklá kultura která zneužila masivní komunikace.

 

Modrá barva

Světle modrá barva má frekvenci od 650 kmitů a vlnovou délku 470 nanometrů. Královská modř má frekvenci 680-720 za sekundu a vlnovou délku cca 405 nanometrů.

Světle modrá náleží  k oblasti krku a krční čakry.  Královská modř k oblasti třetího oka.

Modrá představuje klid a mír. Poskytuje vyrovnanost a bezpečí. Modrá je víra v sebe. Uznání božství uvnitř i vně.  Bytí v jednotě. Modrá je symbolem mateřství, ženského principu, komunikaci na všech úrovních vyjádření. Modrá podporuje schopnost meditace.  Lidé se zdůrazněnou modrou jsou úspěšní diplomaté. Jsou reformátory, a vlastní nadřazený pohled na věc. Mají vysokou představivost, vyvinutou duchovní sílu. Jsou nezávislí na hmotných záležitostech společnosti.

Naopak v případě chybějící modré jde o vyčerpání, neklid, neústupnost, strnulost.  Jde o téma ženského principu. Lidé odmítající modrou, by měli hledat příčinu v dětství a spojení s matkou. Může být projevem pocitu oddělenosti, izolovanosti. Modrá chladí, je nápomocna při zánětech a horečce.  Modrá uklidňuje ducha. Královská modř pomáhá při zánětech očí.

SHRNUTÍ:

Hesla: Krk, výraz, komunikace, horní dýchací orgány, klid mír, pochopení, náboženství, matka, třetí oko, nadřazený pohled, vnímání

Čakra: světle modrá – krční/pátá, tmavě modrá – třetí oko/šestá

Myšlenky: Ke světle modré: něžná nebeská modř vysoko nad námi, klid mír, šíře. Nechat se uklidnit. K tmavě modré: hluboká modř kosmu,  která propůjčuje klid, mír, ticho, mateřská péče.

 

Fialová barva

Fialová barva má frekvenci 730 až 770 za sekundu a vlnová délka činí cca 400 nanometrů.

Fialová spojuje červenou a modrou.  Tedy mužský a ženský princip, jde o spojení a celistvost.  Představuje transformaci a změnu. Pročisťuje hlavu, podporuje duchovní způsob pohledu. Nezřídka jsou lidé se silným podílem fialové duchovními učiteli a výrazné vedoucí povahy. Vybírají si povolání, kde mohou léčit. Jsou velmi citlivý a vnímavý.  Fialová působí silně na uklidnění, posiluje činnost mozku a má protistresové účinky. Povzbuzuje představivost a inspiraci. Fialová pročisťuje myšlenky, city, emoce a pomáhá opustit staré vzorce. Jako celek navrací opět rovnováhu a pocit, že člověk je na světě rád.   

Odmítání fialové může ukazovat na problém s rodným domem v  dětství, a to jak z aspektu ženského, tak mužského.  Ve fialové je i téma smrti – opouštění fyzického těla. Proto je  vhodnou barvou při odcházení na onen svět.  Silně orientovaní lidé na fialovou můžou mít narušený vztah k smrti, nebo odmítají své tělo, jako sídlo duše. To může mít za následek odmítání všech materiálních aspektů.  Fialová pomáhá při nespavosti,  bolestech hlavy a migréně.

SHRNUTÍ:

Hesla: Spojení extrému modré a červené, transformace, léčení - linka vzhůru, spiritualita, rodný dům

Čakra: Korunní/sedmá

Myšlenky: Léčení, spojení protikladů.

 

Barva magenta

Magenta je skrytou barvou. Goethe jí nazval nevídanou. Jde o spojení červené
a fialové barvy (spodní a vrchní barvy duhy). Magenta je péče o pečující. O ty, co všechnu svou energii vydali pro druhé a nyní potřebují péči a regeneraci sami.  Magenta nás vede k sebepoznání  a pomáhá nám zjišťovat naše úkoly a určení v životě.  Pomáhá vytvářet „zlaté chvíle“ plné energie, posílení, ale i zmírnění
a uklidnění. Vyrovnává. Pomáhá nám být cílevědomý a nadále investovat do správného aspektu našeho žití. 

Magenta je dobrým pomocníkem v případě rozpadu rodiny.  Přináší energii, kterou potřebujeme abychom si něco objasnili, uspořádali v životě drobnosti. Pomáhá naplnit láskou, pozorností a péčí i drobnosti všedního dne.  Silně harmonicky působí na intelekt a instinkt. Otvírá kvality vědomí na všech úrovních.  Usnadňuje nám cestu do hluboké meditace.  Pomáhá zpracovat velmi těžké zkušenosti. Je vystupňováním  růžové, schopnosti dávat a brát bezpodmínečnou lásku.

SHRNUTÍ:

Hesla: Nejvyšší forma lásky, láska k drobnostem v životě, péče a regenerace, poskytuje energii k láskyplnému uspořádání v životě

Čakra: Všechny, zvláště pak srdeční

Myšlenky: Duha začíná červenou a končí fialovou, pokud člověk oba konce spojí má magentu -  červenou pro sílu a  fialová pro duchovnost a léčení. 

 

Hnědá/béžová barva

Hnědá barva je směs červené, černé, žluté, bílé. Hnědá je zem, dřevo, stabilita.  Je to praktičnost, materiálno. Hluboce zakořeněné vzory. Lidé upřednostňující hnědou jsou zpravidla zemití, spjati s půdou a stojí pevně oběma nohama na zemi.  Jde o silné a solidní lidi, se schopností výdrže a spolehlivosti. Mohou být opatrní a konzervativní.  Milují zodpovědnost a vyřizují věci, které jiní nechtějí.   Mohou být pomalejší ve svém chápání, nakonec však dosáhnou svého.  Téma  hnědé je také o menší přizpůsobivosti, tvrdohlavosti.  Lidem, kteří hnědou/béžovou odmítají, chybí spojení se zemí. Mají nedostatek vytrvalosti v záležitostech, které mají vyřídit.  Často se trápí obavami ze života. Pokud máte nějaké hnědé téma, postupujte pomalu a opatrně, přes béžovou. 

SHRNUTÍ:

Hesla: Spojitost se zemí, vytrvalost, výdrž, spolehlivost, menší pohyblivost

Čakra:  Kořenová/první - směr dolů k zemi

Myšlenky:  Matka země, půda, kořeny stromů jež jsou oporou a silou, stabilita.

 

Bílá barva

Bílá je barvou světla. Obsahuje všechny spektrální barvy v optimálním poměru. Od červené až po fialovou.  V bílé je obsaženo skutečně všechno. Je to barva rozhodování.  Pokud pracujeme s bílou, máme k dispozici kompletní spektrum. Nyní je na nás, na našem vnitřním rozpoložení, kterou část bílé barvy požadujeme a chceme využívat.  Je od nás požadováno rozhodnutí.  Bílá je barvou ochrany bez omezení a barvou očištění.  Pokud pracujete se svou aurou a vypuzujete pevně usazené záležitosti ze svých jemněhmotných oblastí, můžou v auře vzniknout mezery naplněné bílým světlem.  Bílá je ochranou před horkem.  V případě, že si nejsme jisti jinou barvou, s bílou nic nepokazíme.

SHRNUTÍ:

Hesla: Spojení všech barev, rozhodnutí, dokonalost, zpět k jednotě, očištění

Čakra: všechny čakry

Myšlenky: Bílá je časem obnovy, klidu a pročištění. Bílá zasněžená planina je přípravou na jaro, aby  mohl začít nový svěží život.      

 

Černá „barva“

Černá „barva“ jak je uvedeno v závorkách, není žádná barva. Černá  je nedostatkem světla. Všechny barvy absorbuje, neodráží žádný barevný třpyt. Na druhou stranu pokud by černá nebyla, nebyla by ani bílá. Dualita je přirozeným projevem naší reality.  Jedna strana podmiňuje druhou. 

Černá je vědomím silné potřeby ochrany  a izolace. Proto je černá  populární
u mladých dospívajících. Jde o logický krok hledání své identity, skrývání se světu.

Černá barva neposkytuje energii, pokud se do ní oblékáme.  Brání tomu, aby se barvy dostala k pokožce (absorbuje barvy). Ti co se často oblékají do černé se připravují o energii světla. Naopak,  pokud kombinujeme černou se sytými
a jasnými barvami jejích účinek se znásobí. 

SHRNUTÍ:

Hesla: Vizuálně zdůrazňuje ostatní barvy, ochrana, smutek, vymezení, přechodný návrat života, erotiku, neprávem je vykládána negativně

Čakra: nemá přiřazení je vším a ničím

Myšlenky: Černá je barva z níž vše pochází, semena v temné zemi, kdy později vznikne nový život. Tma je nezbytná k soustředění, sebenahlédnutí - pobyt ve tmě.

 

Zdroj: Jurgen Pfaff, Technika léčení barvami

Nejnovější komentáře

11.03 | 16:49

Blážo, posílám pozdravy. Zrovna dneska jsem na Tebe myslela. No a fb mi poslal Tvoji zprávu. Držím Ti palce. Hodně štěstí. Daniela

...
18.07 | 20:29

Zdraví je předpokladem přijetí několika spekter života. Organismy v rozumu mají mít šestý smysl - směji se . Jinak také KDO umí s lidmi přát, je na světe rád

...
24.04 | 22:45

Láska má několik vizí. Jsem v přijetí sebe a tebe. Osobní vizi máme přijatou pokud jsme podpořeni v přijetí se. My jsme lidské posily. My jsme tělo a duše.

...
20.04 | 18:37

Jako osoba v těle jsem procházela stupnicí přijetí AURY. JAK a KDO - 2 úroveň těla je podpora vědomí.

...