Škola života sebepoznání

Propojení reality světla
Podpořením osobních vazeb si utváříme realitu. Síť našeho světa. Jak nechat projít smysly v těle. Život a realita skupin a další vazby jsou odporem našeho osobního Já. Plynutí v podobě - Já v Ty.

V jednotě je několik možností jak si utvářet realitu. Každý máme své vjemy. Kdykoliv si můžeš určit, jak se dát probudit jiným aspektem. Proto je v realizaci jednoty potřeba mít dualitní postoje utvářeny jako spolutvorba. Žena vjímána mužem a Muž jako ženina vjímavost. Toto je jednotou. Pokud nemáme jednotu jsme vlastností.   Máš vlastnosti, nemůžeš spoléhat na druhé. Jsi-li vším, můžeš několikrát denně mít pocity a přitom jim nemáš co odpovědět. Komunikační portály se vjemově nastavují. Produktový stav není o spoluúčasti. Jde o spokojenost verbálních produktů. Jsem svým a nevím že je. Toto je Budha. Já tvrdím. Jsme vším a jsme současností k lidským propozicím. Proto jsou nyní lidské vjemové konstrukty nastaveny na osobitost. Máme spolutvářet a bez jednoty v duchu není jednota. Buďme si proto spolutvorbou v těle. 

S lidskostí a probuzením je spojena jediná vlastnost. Jak jsem si určila svou ženskou sílu.  Tu ale nemám dosud vyřešenou. Jako kdyby mne někdo řešil za zády a vjímal. Hele tak co tady píšeš, když to neuznáš. Právě toto je vjem. Právě toto je síla lidskosti. Nemám si co dokazovat. JSEM dokázována druhými. 

S láskou a respektem

Bláža

Škola života sebepoznání

 Jde o transformační metodu pohledu skrze druhé.

 

Posuneme-li své postoje do druhých naučíme svou sílu pracovat v prospěch rozvoje celku

 

Jsme vším a v této realitě není možné pracovat na individualitě.

 

Přesto bude používáno mnoho metod určujících naše vlastní hodnoty. Přesto je v našich silách si uvědomit kdo umí přijímat spektrum já.

V realitě kterou máme možnost nyní prožívat se mnohdy naznačuje, že není kam odejít a není kam přicházet.  V realitě samostatnosti není možné naučit svoje já. Jde o posun v celku. Proto je časoprostorové vnímání určeno jako souhra našeho okolí a nás. Kdo by jinak řešil vše kolem.  Proto neumíme mluvit o našich postupech. Nejde. Není postup v čase nic. A je síla mající možnost to projevit. Stálá posila a veškeré síly nám dávají zapravdu. Buďme proto našim vlastním pohledem na okolí. Taková je jednoduchost budhů a takové je mé přijetí ve světě. 

Tělesná schránka života

V rodinách, kde se velmi často marodí je někdo bacilonosičem. V naší rodině to jsem asi já. Někdy si říkám, jak je možné, že všichni kolem marodí a já vyváznu zdravá. Pravděpodobnost úmrtí jedné buňky u každé naší stavby je dána, v kolika směrech umíme pracovat na vlastní životní síle. V mém případě jsem importérem. Kdokoliv jde a má vir bude předán. V impo jsou lidé velmi náchylní v dětství. Budeme hodně nemocní a nebudete s námi chtít kamarádit. To jsou tělesné symptomy dětí mající tyto vztahy k druhým. Dítě v reaktivních polích se nebude nikdy mít špatně. Nemá zabraný stav komunikace se svým spoluúčastenstvím. Jde většinou o reakci - jsem sama se sebou.

Takový cvrček se pozná. Umí rychle reagovat a přesně ví kde má být. Nebude nikomu překážet. Zároveň, ale umí být velmi vzteklý a vydupává si své výhody. Měla jsem podobné síly a také pamatuji své vlastní reakce na tyto odezvy.  

Proto dítě které se určilo tímto stavem bude mít v životě dvě velké výzvy 

  • jedinečnost své inteligence 
  • spoluúčast 

Jako malá jsem také velmi bystře reagovala na druhé. To dítě je asi po mé síle. Říkávala babička. A tak mi vlastně předávala svou vlastní produktivitu. 

V této etapě mi bylo blaze. Babička se starala a já běhala a křičela jako každé dítě. A tak se naučila předávat svou sílu druhým. 

V reaktivních vazbách, pokud máte kolem sebe osobu ve stejné síle s vazbou DNA, jde velmi snadno uskutečňovat. 

Já předala babičce přijetí imunity (jako díte jí máme všichni) a ona zase společnou cestu bacilů.

A tak mne v budoucnu těšilo být nemocí a hrát nemoc - nejsem nemocná zdravím.😀

S láskou 

Bláža

Spolupráce lidskosti

Jednoho krásného odpoledne mne jedinečnost posunula na úroveň boha. Jako sídlo jsem sdílele vše a nikomu nezadala žádný spoluprodukt. Homeos se rozplyval a já bylo vše. Toto je síla našeho sdělení. Spoluúčast dalších se v této společnosti nekoná. Není nic a tak těžko popisovat svou vlastní cestu na nebevzetí jinak než pomocí fantazie. Nejlépe to vystihuje potrat. Dítě si klidně odejde a nemá sílu se vrátit. Horší to bude se sídlem v případě,  že se dítě hodlá narodit a my jej nechceme. Pak budeme mluvit o spoluúčasti na společné cestě. Děti si mají sami určovat svou sílu. Toto je vjem našeho pole. Proto si naši nechali udělat zkoušku zda jsem kluk.  Bylo jim řečeno že ano. V realizaci se pak rozjel vjemový stav. Já jsem kluk. Jak asi může takové dítě vypadat? Bude krásné a blonďaté oči jako pomněnky, nebo bude jako čert zavřeno v hlouby duše. Oboje přátelé. Byla jsem krasný anděl s čertím jazykem. Všichni kdo chtěli cokoliv mít, museli skrze mou sílu. V praxi jsem vlastně pořád sténala a naříkala, že mně nemá nikdo rád. Teprve ve chvíli spoluúčasti s druhým, mne začalo bavit být na světě. Když mi rodiče určovali svůj svět, často nebyli doma. Jak pak může takové dítě vlastně žít samo v realiaci života. Je to jednodušší než by se dalo popsat. Jde do svého království. Proto se dítko nemá moc poučovat. Stejně si najde své pohádkové postavy a vás zavrhne dřív než dojdete ke konci své výhružky. Nedělejte mi takové poučovací stavy. Není mi dobře. Budu se s vami bavit, až vy sami se naučíte hrát. Kdo by to nazval společenská výchova, by se asi divil. Nejde o klasickou spoluúčast na tvorbě druhého. Jde o komplikovaný stav zjevení se v realizaci dítěte. Pak by asi bylo dobré si určit, proč děti tolik pracují na svých počítačích. V hlavách mají spoustu informací a zároveň umí další nabírat? Jde o komplexní programovací stav spoluúčasti na druhých. Jsme-li dítě máme otevřené pole a můžeme přijímat nekonečně mnoho spektrupolárních vjemů. Proto se dítko nikdy nechce zbavit své síly a bude vám pěkně zadělávat, pokud mu nebudete po vůli. Mým vlastním zkušebním projevem bylo stoupání na úroveň, jsem nejspolehlivější holčička na světě. Každý mne toužil hlídat. Do chvíle než poznal, mou vlastní sílu. Pak už nikdy. Malá Bláži uměla pěkně křičet a taky se rozhodovat už jako tříleté dítko. Jednak mne nebavilo se dívat na pohádky a jednak mi vůbec nikdo nechtěl říkat co se v té oblázkové televizi vlastně děje. Takže jsem komunikovala sama se sebou. A zároveň sdílele druhé v úrovních simultárum. Proto je další díl nazván jak mne vlastně rodiče vychovávali. Těšte se a nechte se překvapit. 

S láskou a respektem

Bláža

Dualita v pohledu sebepřijetí

Kdo koho vlastně určuje

Jednoho dne mne překvapila otázka muže se kterým mám velmi dobré spojení. Jak ty vlastně chceš pracovat s lidmi? Odpověď byla jednodušší než jsem mohla očekávat. Chci být jako on. Můž který je lépe přijat a umí se připravit na sebe. Proč? Bylo znát, že není možné se domluvit. Chci pracovat na svém vlastním rozvoji osobnosti. A pro koho to budeš dělat? Pro nás, byla má odpověď. V té chvíli mne proběhla hlavou jediná myšlenka. Umím já vlastně pracovat se svým pohledem? Kdo ve mně umí být rád a kdo naopak se lépe přijímá jinde? Jak chceš mluvit s lidmi, když neznáš své vlastní otázky?

Chyba byla v tom, že neumím, jako žena lépe orientovat svůj postup. Jsme v realitě změn a náš systém nezná polední pauzu. Umíme pouze sedět u oběda a přitom stále komunikujeme. V minulé éře se tyto stavy děly pouze supermoderním bytostem. Říkalo se jim vynálezci a podivíni. V současnosti jsme všichni na této staré struktuře přijati. Proto se tolik lidí zvedá od jídla a neumí přijímat kus žvance. 

proto začínám svůj příběh od toho co nás všechny spojuje

JÍDLO

S jídlem mi stále dělá problém se postavit přímo do úrovně s muži. Muž se nacpe a je spokojený. Nic víc nežádá. Žena se pojídá společně s druhy. Jde na svůj kousek a později zase ukousne jinde. V realitě našeho prodeje jde o nákup všemožných surovin. V komplementárních stavech pak je to spolupráce na úrovni aurizmatických společenských nastavení. Máme co dělat se svým postupem a proto ho necháme klidně rozestavět na další úlohy. To je ženin stav. Umím se poradit se svým tělem a to mne jasně naznačuje. To je stav muž. 

proto jsem vybrala téma jídla jako první lekci pro všechny, kteří milují svou postavu

Žij lépe v těle a budeš poslušný ke svému duchu  

Pokud budeme mluvit o našem sídle hladu dostáváme se na úroveň aurizmatických vjemů podobenství síly. V indských dobách jim bylo vyznačeno slovo cuzka. Ve slovanštině pak body a v řečtině homeos.  🤪

S respektem ke své síle vaše Bláža

V každém člověčím dítěti je něco co má svůj půvab. To je náš vlastní stav. Proto máme milovat sebe. Jak asi můžeš jinak najít svou dětskou nevinnost. Jedině pozdním příchodem do stavu liberatium prostudování si své síly.  Proto si pamatuji minimum svých vlastních diamantových stavů z dětsví. Takže pokud budeme stále hovořit o spolupráci je jasné, že dítě nebude umět nic jiného. Pokud ovšem necháme svá dítka pěkně zocelit, nastavujeme si své vlastní pole působnosti. Tak třeba u nás se nikdy nemluvilo postoluárním spojením. Jde o komunikaci vjemů  "mám rád být s tebou". Proto se třeba neumím dodnes podívat pořádně na zamilované lidi. Jsou zvláštně natočení jeden k druhému.🤭 Nechápala jsem to nikdy a teď abych se to pokoušela popsat v realizaci jednoty. Jde o komplexnost simulovaných nastavení  "někomu jsem dal své já a nyní mu mohu vlivnit sebe".  Proto není jednoduché se pohybovat v těle dítěte s rozumem několikamilionové bytosti. Všichni malí divocí jsou trochu sví a trochu jiní. A my je vlastně nemáme kam zatřídit. Pak je asi jediná možnost,  dát jim sílu být chytří. A tak jsem i já chtěla být nejchytřejší žákyně na světě. Škoda, že můj otec s tím neměl zkušenost. Proto jsem jakž takž projela základní školu a střední byla jako vrchol nebevzetí. Každý jeho vjem si vlastně neuměl připravit odpověď na milon otázek během setiny sekundy. Jde opravdu o dimantové sdílení.  Stále mne někdo nutil být hodnou a poslouchat druhé. Co to bylo za hloupu debatu, ve které jeden mluvil a druhý aniž by vjímal se otáčel pryč! Toto ale lidé nevjímají dodnes. Kdokoliv má možnost se nyní otáčet k druhému v širších aspektech. Dualitní propojení je nám širokospektrálněji nakloněno. Proto je síla určena mimosmyslovým nastavením. A to je taky moje cesta sdílení s vlastním postupem. Komukoliv by se mohlo zdát, že nemám pět pohromadě. Škoda že neví, kolik na spoluautorsví má zájem právě on sám. V simultárum komplikace není určena "já jsem hloupý vůči  druhu", ale "já mám hloupost na své spoluúčasti s tím, kdo mne považuje za hlupáka".  Toliko k dalším možnostem vjímavosti sebe sama. Přeji všem hodně probuzených stavů a pěkné vánoční spoluúčastenství na jednotě. 

S láskou 

Bláža

Probuzení ženské síly

V jednotě je několik možností jak si utvářet realitu. Každý máme své vjemy. Kdykoliv si můžeš určit, jak se dát probudit jiným aspektem. Proto je v realizaci jednoty potřeba mít dualitní postoje utvářeny jako spolutvorba. Žena vjímána mužem a Muž jako ženina vjímavost. Toto je jednotou. Pokud nemáme jednotu jsme vlastností.   Máš vlastnosti, nemůžeš spoléhat na druhé. Jsi-li vším, můžeš několikrát denně mít pocity a přitom jim nemáš co odpovědět. Komunikační portály se vjemově nastavují. Produktový stav není o spoluúčasti. Jde o spokojenost verbálních produktů. Jsem svým a nevím že je. Toto je Budha. Já tvrdím. Jsme vším a jsme současností k lidským propozicím. Proto jsou nyní lidské vjemové konstrukty nastaveny na osobitost. Máme spolutvářet a bez jednoty v duchu není jednota. Buďme si proto spolutvorbou v těle. 

S lidskostí a probuzením je spojena jediná vlastnost. Jak jsem si určila svou ženskou sílu.  Tu ale nemám dosud vyřešenou. Jako kdyby mne někdo řešil za zády a vjímal. Hele tak co tady píšeš, když to neuznáš. Právě toto je vjem. Právě toto je síla lidskosti. Nemám si co dokazovat. JSEM dokázována druhými. 

S láskou a respektem

Bláža

Podstata lidské vědy

Jako správná děva jsem nesmírně zvědavá.🤪 Stále mi někdo nadává.

Budu muset začít sledovat svůj vlastní život.

Tak to jsou obvyklé řeči. Tohle už nemáš zapotřebí říká moje vlastní je.

Komu vlastně my nahlížíme do životů v pohroužení do klidu vlastních prožitků?

Budeme počítat jeden život je vlastní společnost, dva životy jsou třetí životní zkušenost, pátá síla v nás je spojením všech. V přeložení do našeho stavu. Máme jeden život na sebepřijímání. V této chvíle budeme spolupracovat na svém vlastním životě. Máme za úkol se rozhodnou, kdo je v nás samotným božím dílem a kdo může mluvit za vše. V této etapě není síla. Jde o komplexnost všech našich spolutvorů. Tělo mluví skrze tělesnou schránku. Řeč se upravuje. Toto je síla našeho prvního života.

V dalších spolupracujících letech se vlastně napojuje druh. Jde o spojení sebe a jednoho našeho života. Budeme-li spolu je nám líp. To je zkouška. Tam máme uskutečňovat své vlastnostní vztahy. Muž versus ženin věk. A naopak. Proto je síla v nás podruhé. 

Ve třetím se spojují tři prvořadé struktury bůh - hmota a duchovní vjem. Proto je síla mnohem spoluuspořádanější. Ženeme se do dalších zkušeností a přes veškeré vjemy nabyté v prvopočátcích našich tělesných poslů, máme možnost to rozhodovat. Ve třetí síle jsem já.

Pokračovaní není, není možné se určovat. Já je minimum a jde o komplementární sílu. Nemáš nic, jsi králem všeho. Pro toto se Budha stal králem. 

V dalších letech mého věku budeme spolupracovat. Máme sílu a věrba je síla. Nové slovo je nám dáno a pro sebe budeme mluvit lépe v těle. I toto jsou symptomy třetí síly. Komu se vlastně dějí a kde je stav tělesné identity? Těžkosti spojené s povrchovou uspořádaností těla.

Buďme proto spolu a věrme si. 

S lidskou bytostí je zřejmě spojeno i pokrytectví, které mne doprovází. Mohu mluvit o druhých a o sobě nic. Proto příště proberu své nejhorší vlastnosti do nejmenších kusů.

Pěkné sdílení přátelé

Bláža💋

Napsat nový komentář: (Klikněte zde)

SimpleSite.cz
Zbývá znaků: 160
HOTOVO Odesílám...
Zobrazit všechny komentáře

Nejnovější komentáře

11.03 | 16:49

Blážo, posílám pozdravy. Zrovna dneska jsem na Tebe myslela. No a fb mi poslal Tvoji zprávu. Držím Ti palce. Hodně štěstí. Daniela

...
18.07 | 20:29

Zdraví je předpokladem přijetí několika spekter života. Organismy v rozumu mají mít šestý smysl - směji se . Jinak také KDO umí s lidmi přát, je na světe rád

...
24.04 | 22:45

Láska má několik vizí. Jsem v přijetí sebe a tebe. Osobní vizi máme přijatou pokud jsme podpořeni v přijetí se. My jsme lidské posily. My jsme tělo a duše.

...
20.04 | 18:37

Jako osoba v těle jsem procházela stupnicí přijetí AURY. JAK a KDO - 2 úroveň těla je podpora vědomí.

...
Tato stránka se vám líbila